Riktig stramming av Bag’in

Når alt er pakket inn i Bag’in og du strammer til for å få det helt kompakt, er det viktig å stramme riktig. Bag’in har strammere både på midten av konstruksjonen, og i bunn.

1. Pass på at du strammer rett forfra

Strammer du rett forfra vil strammingen være mest effektiv og du hindrer at strammekanalen blir utsatt for unødvendig slitasje.

2. Unngå å stramme fra siden

Strammer du fra siden, kan du være uheldig å oppleve at strammekanalen kan skades. Unngå derfor å stramme fra siden.