Kondens förekommer naturligt

Det är normalt att det uppstår kondens i saker som står utomhus

Med temperaturförändringar, regn och fukt är det svårt att undvika kondens. Vår förvaringslösning är anpassad till detta med hjälp av våra ventiler som är monterade i varje hörn och med vår ventilerade nederdel som tillsammans säkerställer ett
luftflöde. Det innebär också att kondens snabbt kommer att försvinna.

Se till luftventilerna inte är blockerade så att de kan utföra sitt jobb med att släppa in luft. Det rekommenderas också att placera Bag’in på ett ställe där det luftning förekommer naturligt, exempelvis på en träterrass där det är
mellanrum mellan trallen. Placerar du Bag’in på asfalt, stenplattor eller grus kommer det vara svårare att få till det naturliga luftflödet via underdelen vilket kan leda till att kondens lättare uppstår.