Strama åt Bag’in korrekt

När allt är packat in i Bag’in och du stramar åt för att få det helt kompakt är det viktigt att strama åt korrekt. Bag’in kan stramas åt både på mitten av konstruktionen och längst ner.

1. Pass på at du strammer rett forfra

Stramar du åt rakt framifrån kommer det att bli mest effektivt och du undviker att åtdragningskanalen blir utsatt för onödigt slitage.

2. Undvik att strama åt från sidan

Stramar du åt från sidan kan du ha oturen att åtdragningskanalen skadas. Undvik därför att strama åt från sidan.